Images in Identity

Thomas Mann, circa. 1937

Thomas Mann, circa. 1937

View full size image »